Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERME - ÖĞÜT HARİTA SUNAR-

 

 

TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERME
TESİS EDİCİ ŞERHLER:

Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak üzere, bazı şahsi hakların kaydedilmesidir. Sadece taraflara karşı hüküm ifade eden şahsi haklar, tapu kütüğüne şerh edilmekle herkese karşı ileri sürülebilen bir mahiyet kazanmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki , kütüğe işlenen şerh verme , taşınmazın devri veya üzerine hak tesisine engel değildir. Taşınmazı devralan veya üzerine lehine hak tesis edenlerin şerhi kabul etmesi halinde , söz konusu işlemler yapılabilmektedir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ŞERHİ İŞLEMİ;

Kira sözleşmesi, taşınmazın maliki veya temsilcisi ile taşınmazı kiralayacak kişi arasında yapılır. Şerhi söz konusu sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir .

Kütüğe şerhi:

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhini, malik veya temsilcisi tapu sicil müdürlüğünden talep eder. Ancak, şerhi talep etme yetkisi sözleşme ile kiracıya verilmiş ise , taşınmazı kiralayan kira sözleşmesinin şerhini talep edebilir.

İşlemin mali yönü:

Döner sermaye bedeli tahsil edilir.
Kira sözleşmesinde belirtilen süreye göre hesaplanacak toplam kira bedeli üzerinden 003,6 tapu harcı ve 001,2 damga vergisi kiracı tarafından ödenir. Sözleşme noterce onaylanmamışsa damga vergisi tahsil edilmez.

Sözleşmede artış belirtilmişse hesaplamada söz konusu artış da göz önüne alınır. Kira artışı belirtilmemişse herhangi bir oran uygulanmayacaktır.

Kira bedeli döviz cinsinden belirlenen kira sözleşmelerinin şerhinde , şerh günündeki Türk lirası karşılığı üzerinden harç ve damga vergisi tahsil edilecektir.

Eğer sözleşme notere tasdik ettirilmiş ise , damga vergisi noterce tahsil edileceğinden ayrıca tapu sicil müdürlüğünce damga vergisi tahsil edilemez.
ANASAYFA YA DÖNMEK iCiNTIKLAYIN!